Välkommen till

Nordic Montage Team

Med Norden som arbetsfält utför vi rörinstallationer inom industri och vatten/avloppsrening samt maskininstallationer inom olja, gas, pappers-processindustri , reningsverk och biogasanläggningar.

Vi har lång erfarenhet, flexibla och effektiva arbetssätt och med våra korta kontaktvägar gör vi alltid vårt bästa för att vara ert självklara val när det gäller installation och montage

Vi är ett väl sammansvetsat team som trivs att jobba ihop och kan därav utföra jobben snabb och effektivt utan att tumma på säkerheten.

Kontakta oss